• Facebook Black Round
 • Twitter Black Round
 • Instagram - Black Circle

© 2017 כל הזכויות שמורות ליעל תבור

בעיות ופתרונות

מהי אכילה רגשית?

מצבים בהם אנו אוכלים בצורה לא מווסתת, באופן לא מבוקר ורצוי – אלה בעיקר מצבים רגשיים מורכבים. לעיתים קשה לנו עם רגשות מסוימים, רגשות שקשה לנו להתמודד איתם.

לדוגמא:

 • האם תחושה של כעס או תסכול מקשה עליכם?

 • ובאופן דומה:

  • תחושה של בדידות

  • שעמום או עייפות

  • אחריות/לחץ בעבודה/עומס יתר

  • רגשי אשם

האם המצבים האלה מבי...

Please reload