• Facebook Black Round
  • Twitter Black Round
  • Instagram - Black Circle

© 2017 כל הזכויות שמורות ליעל תבור

בעיות ופתרונות

פוביות ספציפיות הן אחת מהפרעות החרדה השכיחות ביותר בילדות כמו גם בבגרות. הפוביות מתעוררות בקרב ילדים בתהליך ההתפתחות התקין. הפחד הופך לפוביה כאשר הוא הופך למתמשך ומוגזם ואז עשוי להוביל לעוררות גופנית בעלת עוצמה שאיננה תואמת את התגובה המצופה לפחד תוך שהוא עשוי ליצור מצוקה גדולה והתנהגויות של הימנעות נלוות.

נמצא שמבין ילדים ומתבגרים שיעור הסובלים מפוביות ספציפיות...

Please reload